Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Lộc Hạnh

+ VP1: Số 4 Chính Kinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

+ VP2: Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

+ Điện thoại: 0969 931 136; 0968331126

+ E-mail: dienmaylochanh.co@gmail.com